לעיתים החיים מזמנים לנו התמודדויות מאתגרות.
רגעי חולי פיזי בהתמודדות עם מחלות ורגעי קושי נפשי,
כאשר אנחנו מעוכבות זיווג או ילודה.
אנו מבקשות לפתוח שערי שמיים בבקשה לרפואת הנפש והגוף באמצעות
טקס הפרשת חלה.