חודש תשיעי בפתח.
המחשבות מה יהיה, איך יהיה ומתי יהיה מציפות את ישותך.
ההתרגשות מפני הקסם הבלתי נודע, המחכה לך צוברת תאוצה.
את מבקשת להידבק בסגולות, המתחברות לנשמתך בכדי להגיע לרגע
הקדוש של ירידת נשמה לעולם.
אחת הסגולות ללידה קלה היא קיום מצוות הפרשת חלה.